Beskrivning: Beskrivning: C:\Hemsidor\BSF\bsf04.jpg

Blekingemästare långpartier sedan 1923 >>>>>

Blekingemästare i snabbschack >>>>>

Blekingemästare i blixtschack >>>>>

Blekingemästare i lagblixt >>>>>